Seminář fotografie, 21.5.2011, Havířov

2011-05-23

V rámci 4. výstavy regionálních fotoklubů uspořádal pořádající Fotoklub Havířov v prostorách výstavní síně Viléma Wünscheho a vestibulu Kulturního domu Leoše Janáčka v Havířově celodenní Seminář fotografie. Jeho program byl sestaven se záměrem oslovení co největšího počtu zájemců z řad fotografů i veřejnosti.

Seminář byl zahájen v 9 hodin přednáškou pana Mazače, zástupce firmy RAYFILM. Téma znělo: „Správa barev a velkoplošný tisk“. Během necelé hodiny se posluchači dozvěděli několik praktických rad ohledně zpracování souborů v počítači, byla vysvětlena problematika převodu snímků do požadovaných barevných prostorů a názorně popsány rozdíly v účinnosti jednotlivých metod. Přednáška byla doplněna o ukázky nejrůznějších adjustovaných velkoplošných výtisků a byly také vysvětleny LAB charakteristiky několika typů fotopapírů ze sortimentu výrobce a vhodnost jejich použití pro konkrétní účely tisku. Posluchači si tak mohli na vlastní oči ověřit, že jakékoli podcenění či zvolení nevhodného postupu při přípravě souborů pro tisk v kombinaci s volbou nevhodného fotopapíru se může negativně projevit na kvalitě výsledného tisku.

Následující hodinu vyplnil prezentací své tvorby třinecký fotograf Pavel Zubek. Oblastí jeho zájmu je už několik let industriální fotografie a tak se diváci mohli prostřednictvím jeho snímků podívat do zákulisí ocelárenského a slévárenského prostředí nejen nedalekých regionálních továren, ale i fabrik za hranicemi u polských sousedů. V případě Pavla Zubka však nejde jen o dokumentární zachycení daného prostředí, ale o výtvarně zpracované snímky, které jsou často oživeny i o prvky lidského faktoru. Přednáška byla i díky zajímavému výkladu autora divácky velmi atraktivní.

Pavel Maria Smejkal je havířovským rodákem, který již po tři desetiletí žije ve východosloven­ských Košicích. Na Slovensku působí jako fotograf a organizátor festivalů fotografie. Ve své přednášce představil ucelené soubory několika autorů, účastníků těchto festivalů, a divák se tak měl možnost seznámit s fotografií ze zcela jiného pohledu. Mohl vnímat, co je to systematická několikaletá fotografická činnost, která je zúročena vytvořením souboru fotografií na určité téma a působí pak jako sourodý celek. Mohl zhodnotit, co při takové prezentaci znamená vhodně zvolený zvukový doprovod, který svým způsobem umocní výsledný dojem z fotografií. Spousta představených sérií byla doslova nabita emocemi a posluchači si rozhodně přišli na své.

V další části programu se ujala své role porota, která měla za úkol vybrat ze všech  262 vystavených fotografií tři nejlepší. Zdánlivě jednoduché zadání se nakonec vyvinulo v doslova urputný boj. V první fázi se porota musela shodnout na 1 vybrané fotografii z každého fotoklubu, což v několika případech díky bohatému výběru kvalitních prací nebyl zrovna lehký úkol a často docházelo i k opakovanému hlasování a argumentování pro ten či onen snímek. Vybraných 8 prací pak musel každý člen poroty obodovat, součet bodů pak určil konečné pořadí. Slavnostní ceremoniál se nakonec díky náročnosti hlasování uskutečnil s asi 45-i minutovým zpožděním oproti plánu, což však nezpůsobilo žádný vážný problém.

Odpolední program byl otevřen přednáškou bratislavského fotografa Lukáše Ondrouška. Jeho tvorba je úzce zaměřena na fotografování panoramat převážně horského prostředí a téma jeho výkladu tedy bylo jasné – panorama. Po krátkém představení své tvorby seznámil autor posluchače s trochou teorie ohledně výbavy, techniky focení, pomůcek a pravidel při pořizování jednotlivých záběrů. Poté již následovala praktická ukázka zpracování panoramatické fotografie od spojení dílčích snímků v jeden finální celek přes tonální úpravy až k převodu výsledného produktu do konečné podoby dle účelu použití. Pro mnoho posluchačů byla tato přednáška velice zajímavá a pro vyznavače tohoto žánru i užitečná, panoramatická fotografie je totiž žánr, který v sobě skrývá určitá úskalí a každá rada je proto velmi cenná.

O další část programu se postaral ostravský fotograf Michal Szydlowski. Fotografický žánr se tímto posunul od panoramat přírodních scenérií k portrétní fotografii vyvedené převážně v černobílé podobě. Autor postupně představoval ukázky své tvorby a rozvíjel diskusi, do které se s chutí zapojil nejeden posluchač. Přednáška se záhy plynule přeměnila ve velice živé diskusní fórum , které svým způsobem tak trochu odlehčilo komorní atmosféru v sále.

Následující minuty patřily panu Markovi z firmy MARKOFOTO. Vzhledem k tomu, že po celý den byly návštěvníkům semináře ve vestibulu kulturního domu k dispozici stativy, objektivy, brašny a další příslušenství k vyzkoušení, věnoval se ve své řeči především problematice fotobrašen a fotobatohů jakožto prostředků ochrany drahocenného vybavení. Během přednášky zaznělo několik cenných informací a zkušeností z praxe, které běžný člověk nevyčte z žádných katalogů ani příruček. Výklad byl zajímavý a donutil posluchače několika dotazy zapojit se do diskuse.

Poslední hodina programu byla vyčleněna pro cestopis. Slova se ujal břeclavský fotograf a cestovatel Jan Miklín a publikum pozval na cestu po Indii. Jeho prezentace byla důkazem toho, že cestovatel fotograf nemusí na svých toulkách jen bezhlavě dokumentovat své okolí, ale pokud si najde na fotografování čas a věnuje mu určitou dávku pečlivosti, získá kolekci výborně zpracovaných fotografií. Když je pak dokáže doplnit výstižným a zajímavým výkladem, takovou prezentací pak doslova ohromí své diváky. Potlesk na závěr potvrdil, že právě toto se Janovi v tomto případě skutečně podařilo.

Program byl zakončen v 18:30 hod. V rámci celého dne nabídl návštěvníkům rozmanitá témata přednášek a možnost praktického vyzkoušení fototechniky nebo prohlídky produktů velkoplošného tisku. Je jen škoda, že si do kulturního domu na tento celodenní program nenašlo cestu více návštěvníků, podobně zaměřené akce, které se konají například v Praze, jsou totiž přístupné pouze za nemalé vstupné a z hlediska programové nabídky se liší snad pouze svou kvantitou, obsahová rozmanitost přednášek je podobná.

Fotoklub Havířov jakožto organizátor akce děkuje všem účinkujícím za jejich kvalitní prezentace a návštěvníkům za pozornost a kázeň během přednášek. Doufáme, že ti, kteří na tuto akci dorazili, si v programové nabídce našli to své a odcházeli spokojeni. Někdy příště snad opět naviděnou.

Kamil Übelauer 23.05.2011

Odkazy:

Galerie ze semináře fotografie s bohatým celodenním programem.

Galerie z otevření 4. VRF 2011.

Seminář fotografie

Vytisknout článek
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!